• Lie to me (ENER Artwork)
  • Please (ENER Artwork)

AUNG SAN SUU KYI PRINT

Enkelte menneskers arbeid for at menneskerettighetene skal bli opprettholdt er noe jeg sterkt beundrer. En av dem er Aung San Suu Kyi, og etter å ha sett dokumentaren Burma VJ i 2009 valgte jeg å portrettere henne. I begynnelsen var jeg fornøyd med motivet, men i ettertid har jeg innsett at motivet ikke var særlig bra. Jeg ønsket derfor å lage det på nytt, og for noen dager siden kom jeg over dokumentaren Burmas stemme som inspirerte meg til nettopp dette. Her tar vi del i arbeidet til journalistene i Democratic Voice of Burma som kjemper mot et av verdens verste diktaturer. Vi følger tv-kanalen når de går live for første gang under Burmas hittil eneste valg siden 1990, og dekker løslatelsen av demokratiforkjemperen Aung San Suu Kyi direkte. Alle er vi enere!
  • Jens Stoltenberg (ENER Artwork)
  • Heartpattern (Cream purple)
  • Bano Rashid (ENER Artwork)
  • Heartpattern (Cream green blue)

TIL MINNE OG ETTERTANKE PRINT

Det siste motivet i bildeserien «Til minne og ettertanke» inspirert av 22.juli er nå klart, og i den forbindelse har jeg behov for å si noe om motivasjonen bak serien. I ukene etter angrepet på regjeringskvartalet og Utøya reagerte det norske folk på en bemerkelsesverdig og god måte. Sammen viste vi at kjærlighet triumferer hat og blomster triumferer kuler, og ord som samhold og solidaritet fikk en sterkere betydning. I mange andre land ville den politiske debatten etter et slikt angrep kun omhandle straff, hevn og strengere sikkerhetstiltak, men vi valgte åpenhet og vek ikke for frykten. I mine øyne et riktig valg. Selv mener jeg at fred er kjærlighet, og den eneste måten å oppnå den virkelige betydningen av ordet «fred» er å respektere og vise kjærlighet ovenfor sine medmennesker. Les mer…

BANO RASHID PRINT

Jeg vil først utrykke mine dypeste kondolanser til alle som er berørt av de grusomme angrepene på Utøya og i Oslo. Ord kan verken døyve eller viske vekk sorgen til alle de pårørende, men i tiden etter terrorangrepet sto vi sammen som medmennesker, støttet hverandre og viste samhold. Det viser at samfunnet vi lever i er tuftet på demokrati, åpenhet, frihet og mangfold, viktige verdier jeg håper vi beholder i fremtiden. Fremdeles er det vanskelig å forstå at en person ønsket å ta livet av så mange uskyldige ungdommer som oppholdte seg på en politisk sommerleir. Det er ondskap så vanvittig og satt i et slikt absurd og meningsløst system at fatteevnen ikke henger med. For bak denne hendelsen står et sykt menneske, totalt uten empati og følelser for andre mennesker. Les mer…

EN SOSIAL ENER

For en tid tilbake opprettet jeg en Facebook-side for ENER Artwork. Den ble opprettet for at det skulle bli enklere å ta del i mitt kunstneriske virke. Nå har jeg opprettet en lignende side på Google+. Om du enda ikke liker dem, og ønsker å ta del i min kunst verden kan du følge meg nærmere på linkene under.

Facebook ENER Google+ ENER

JENS STOLTENBERG PRINT

Jeg kommuniserer gjennom bilder, og på den måten anvender jeg bildet som et visuelt språk for å øke mine medmenneskers bevissthet om situasjoner som for meg er viktig å utrykke. Det å ha en mening er selve grunntanken bak vårt åpne demokrati, en tanke som førte meg til å lage denne bildeserien som for enkelte kan virke nær og ubehagelig. Uansett hvor mye jeg tror på bildets egenskaper som et verktøy for kommunikasjon, gjenstår det faktum at enkelte hendelser kan være så sterke i seg selv at det visuelle utrykket virker ubetydelig. Enkelte ganger føler jeg det slik, fordi bildet kan verken forklare eller døyve smerten som alle føler etter en slik alvorlig hendelse. Les mer…

ENER Artwork

Mer om sonen

Denne sonen er permanent stengt.

Origo ENER Artwork er en sone på Origo. Les mer
Annonse

Nye bilder